Lov om Social Service § 83 m.fl

Jeg tilbyder vikarfunktion inde for visitationsområdet hvor der arbejdes efter LSS § 83 m.fl. Jeg er uddanet visitator i 2005 med opfølgende undervisning for erfarne visitatorer. Jeg har arbejdet som visitator i Fredensborg kommune i 12 år, så myndighedsområdet er velkendt.

I mine foreløbige 5 år som selvstændig, har jeg haft forskellige typer opgaver inde for visitationsområdet. Jeg har gennemgået visitationer versus planlagt tid, og dermed afdækket et merforbrug for en kommune. Jeg har hjulpet med at nedbringe ventelister inde for hele visitationsområdet. Jeg har passet sygehusudskrivelser i en periode for en kommune. 

I 2017 var jeg på kursus i Fælles sprog III.

Fra 2018 har jeg blandt andet arbejdet med konvertering af data fra CSC til Nexus og fra Vitae til Nexus, fra Care til Nexus m.v. Mine seneste konsulentopgaver har bestået i at varetage hjemmebesøg inde for LSS § 83 m.fl og dokumentere i omsorgssystemet Columna Cura.